متنی دردناک از امیرمهدی ژوله برای زلزله در غرب ایران
متنی دردناک از امیرمهدی ژوله برای زلزله در غرب ایران

امیرمهدی ژوله با انتشار متنی زیبا و اندوهگین نسبت به زلزله در غرب ایران واکنش نشان داد.

امیرمهدی ژوله با انتشار متنی زیبا و اندوهگین نسبت به زلزله در غرب ایران واکنش نشان داد.

به گزارش تیترهنر، ژوله که با استندآپ کمدی‌هایش در «خندوانه» شهرتی دوچندان پیدا کرد، پس از وقوع زلزله در غرب کشور با انتشار شعری از «نشاط حمدان» نوشت:«ما مردمان خاورمیانه ایم.بعضی هایمان در جنگ کشته می شویم، بعضی در زندان…بعضی هایمان در جاده می میریم، بعضی در دریا، حتی بلندترین کوه ها هم انتقام تنهایی شان را از ما می گیرند، چرا که ما شغل مان «مُردن» است.»

ژوله که سابقه همکاری با نشریه چلچراغ و مهران مدیری دارد با متن‌های هوشمندانه نسبت به وقایع اجتماعی واکنش نشان می‌دهد.