کسب خرد از نگاه کنفوسیوس

کمتر از 30 ثانیه78۰

از سه راه خرد آموخته می شود؛
از طریق اندیشه که اصیل ترین راه است؛
از طریق تقلید که راحتترین راه است؛
و از طریق تجربه که تلخ ترین است.

لینک کوتاه
https://titrhonar.ir /?p=241

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند

*