فیلم‌های روی پرده همچنان به اکران خود ادامه می‌دهند
فیلم‌های روی پرده همچنان به اکران خود ادامه می‌دهند

غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره‌ جلسه‌ ۲۱ فروردین این شورا به ایسنا گفـت: امروز رقم کف فروش فیلم‌های در حال اکران بررسی شد و نمایش‌ آنها همچنان ادامه دارد تا هفته آینده باردیگر آن را بررسی کنیم.

غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره‌ جلسه‌ ۲۱ فروردین این شورا گفـت: امروز رقم کف فروش فیلم‌های در حال اکران بررسی شد و نمایش‌ آنها همچنان ادامه دارد تا هفته آینده باردیگر آن را بررسی کنیم.

به گزارش هفت هنر، او افزود: این جلسه مصوبه دیگری نداشت و درباره هنر و تجربه همان مسائلی که روز گذشته در رسانه‌ها انعکاس داشت مطرح شد.