فروش ۲۹ میلیاردی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران
فروش ۲۹ میلیاردی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

در صبح ششمین روز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ۲۹۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۸۶۴ریال کتاب به فروش رسید.

در صبح ششمین روز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ۲۹۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۸۶۴ریال کتاب به فروش رسید.

به گزارش تیتر هنر، با آغاز ششمین روز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تاکنون ۵۶۲ هزار و  ۶۳۳نسخه کتاب به مبلغ ۲۹۰میلیارد و ۴۴۳میلیون و ۷۵۳هزار و ۸۶۴ریال در سراسر کشور به فروش رسید.

تاکنون ۹۸هزار و  ۹۷۳سفارش  در این نمایشگاه ثبت شده است که از این تعداد ۷۱هزار و ۱۲۴ سفارش در انتظار ارسال  و ۲۷هزار و  ۸۴۹سفارش ارسال شده است. از مجموع کل بسته های ارسال شده، ۹هزار و  ۶۲۸بسته از سوی ناشر و ۱۸۱هزار و  ۸۴۸ بسته از سوی پست کتاب ارسال شده است.

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت روز تمدید شد و تا ساعت ۲۴ هشتم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.