فروش خوب نمایش «پرتقال‌های کال» به کارگردانی صابر ابر
فروش خوب نمایش «پرتقال‌های کال» به کارگردانی صابر ابر

نمایش‌های «آدامس خوانی» به کارگردانی محمد رحمانیان با ۶ هزار و ۱۹ مخاطب، «پرتقال‌های کال» به کارگردانی صابر ابر با ۶ هزار و ۹۷۵ مخاطب و نمایش «یادم تو را فراموش» به کارگردانی ژاله صامتی با ۳ هزار و ۲۴۳ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند. به گزارش هفت هنر به […]

نمایش‌های «آدامس خوانی» به کارگردانی محمد رحمانیان با ۶ هزار و ۱۹ مخاطب، «پرتقال‌های کال» به کارگردانی صابر ابر با ۶ هزار و ۹۷۵ مخاطب و نمایش «یادم تو را فراموش» به کارگردانی ژاله صامتی با ۳ هزار و ۲۴۳ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

به گزارش هفت هنر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های «پرتقال‌های کال» و «یادم تو را فراموش» در تاریخ ۹ تیرماه با ساعت‌های ۱۹:۱۵ و ۲۱:۳۰ و «آدامس خوانی» در تاریخ ۲۵ تیرماه  با ساعات ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰ اجرای عمومی خود را در سالن استاد سمندریان و دکتر ناظر زاده تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بود، به ترتیب با، ۳۶، ۲۷ و ۳۲ اجرا به کار خود در این مجموعه پایان داد.

نمایش «آدامس خوانی» در اجراهای خود درمجموع پذیرای ۶ هزار و ۱۹ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۴۳۵۰ مخاطب با بلیت ۴۰ هزارتومانی، ۱۶۶۹ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی، به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۵۲۹ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «آدامس خوانی» طی ۳۲ اجرا مبلغ ۲۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.

 

نمایش پرتقال‌های کال  به کارگردانی صابر ابر  نیز در اجراهای خود درمجموع پذیرای ۶ هزار و ۹۷۵ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۴۹۱۸ مخاطب با بلیت ۳۵ هزارتومانی، ۱۱۸۷ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی، ۳۹۵ مخاطب با بلیت ۲۵ هزارتومانی، ۲۶۵ مخاطب بلیت ۲۰ هزارتومانی و ۳ مخاطب با بلیت ۱۷۵۰۰ تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۵۷۴ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «پرتقال‌های کال» طی ۳۶ اجرا مبلغ ۲۲۷ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان بوده است.

نمایش «یادم تو را فراموش»   به کارگردانی ژاله صامتی   نیز در اجراهای خود درمجموع پذیرای ۳ هزار و ۲۴۳ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۱۰۶ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی، ۲۶۸ مخاطب با بلیت ۲۴ هزارتومانی، ۱۴۲۶ مخاطب با بلیت ۲۱ هزارتومانی، ۵۰۷ مخاطب بلیت ۲۰ هزارتومانی و ۲۵ مخاطب با بلیت ۱۵ تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۸۶ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «یادم تو را فراموش» طی ۲۷ اجرا مبلغ ۷۷ میلیون و ۴۰۳ هزار تومان بوده است.