فروش بیش از ۲۰ میلیارد ریال کتاب در دومین روز نمایشگاه مجازی کتاب تهران
فروش بیش از ۲۰ میلیارد ریال کتاب در دومین روز نمایشگاه مجازی کتاب تهران

مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از فروش بیش از ۲۰ میلیارد ریال کتاب در روز جاری خبر داد.

مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از فروش بیش از ۲۰ میلیارد ریال کتاب در روز جاری خبر داد.

به گزارش تیتر هنر، خانه کتاب و ادبیات ایران، به گفته ایوب دهقانکار پس از ارتقاء فنی و در دسترس قرار گرفتن سایت نمایشگاه و آغاز بازدید و فروش کتاب در سایت از ساعت ۱۳ امروز پنج‌شنبه (دوم بهمن ماه) به طور میانگین در هر ساعت ۲۵۰ میلیون تومان کتاب توسط مردم خریداری شده است.

رئیس اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ضمن قدردانی از استقبال مردم و عذرخواهی مجدد بابت اختلالات فنی سایت ابراز امیدواری کرد در روزهای آتی شاهد روان تر شدن خرید در سامانه باشیم.