علی نصیریان: پاره ای از تن ما جدا شد
علی نصیریان: پاره ای از تن ما جدا شد

یشکسوت سینمای ایران گفت: این اتفاق بسیار من را ناراحت کرده و نمی‌دانم چه می‌توانم بگویم.

یشکسوت سینمای ایران گفت: این اتفاق بسیار من را ناراحت کرده و نمی‌دانم چه می‌توانم بگویم.
به گزارش هفت هنر، علی نصیریان  با ابراز تاسف از درگذشت ناگهانی داوود رشیدی گفت: واقعا نمی‌دانم چه می‌توانم بگویم. پاره ای از تن ما جدا شد.

وی افزود: این اتفاق بسیار من را ناراحت کرده است و من این ضایعه ناگهانی و ناگوار را به همه هنرمندان و هنردوستان تسلیت عرض می‌کنم.