عبدالرحمان عالم: «ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی» را مطالعه کنید
عبدالرحمان عالم: «ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی» را مطالعه کنید

عبدالرحمان عالم، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران کتاب «ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی» را برای مطالعه به علاقه‌مندان اندیشه سیاسی غرب توصیه کرد.

عبدالرحمان عالم، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران کتاب «ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی» را برای مطالعه به علاقه‌مندان اندیشه سیاسی غرب توصیه کرد.
به گزارش هفت هنر دکتر عبدالرحمان عالم، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: کتاب «ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی» اثر آلفرد سیبلی را برای شناخت تاریخ سیاسی جهان غرب بخوانید.

وی افزود: مولف در این اثر افکار و اندیشه‌های سیاسی جهان غرب را بررسی می‌کند. وی از اندیشه سیاسی یهودیت آغاز و بعد یونان و جریان فکری آن را مورد تحلیل قرار می‌دهد و سپس روم و سده‌های میانه را بررسی می‌کند.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: ویژگی عمده کتاب در این است که فکر سیاسی را با وقایع و رخدادهای سیاسی دنبال می‌کند. مولف نگاهی جامعه‌شناسی سیاسی تاریخی به مسائل دارد و تالیف خود را با ترکیبی از جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخ ارائه می‌دهد و تا نیمه قرن بیستم می‌آید و آخرین بحث‌های آن نیز در رابطه با فاشیسم و نازیسم است.

نگاهی به کتاب

این کتاب با هدف نشان دادن عرصه و ماهیت بحث سیاسی در سنت غرب طی ۳۰۰۰ سال یا بیش تر از آن طرح‌ریزی شده است و در نظر ندارد یک موضوع را مورد بررسی تخصصی قرار دهد یا ادعا نمی‌کند همه‌ موضوع‌ها را گذرا می‌سنجد، بلکه مانند بسیاری از نوشته‌های همانند، برداشتی است گزینشی از آن‌چه نویسنده یکی از چند جریان بزرگ اندیشه و ایدئولوژی‌های سیاسی می‌داند، هم اندیشه‌هایی است که از لحاظ تاریخی اثرگذار بوده‌اند و هم آن‌هایی که از لحاظ توان تحلیلی اهمیت داشته‌اند.

نویسنده اندیشه‌ها را پاسخی به بحران‌ها و تحولات تاریخی و هم شکل‌دهنده‌ی آن‌ها می‌داند. افزون بر آن، ممکن است سوگیری‌های فرهنگی و منافع طبقاتی از این حدود فراتر روند و به بخشی از «واقعیت» دست یابند، اما نظام‌های فکری را اغلب به‌شدت مشروط و به‌دقت تعیین حدود کرده‌اند. خود ماهیت واقعیت سیاسی هم مساله‌ای است که از برخی جهات معین، احتمالا امروزه هیچ راه حل نزدیک‌تر و بهتری از گذشته‌ زمان ارسطو ندارد.

اندیشه‌های سیاسی باید با توجه به زندگینامه‌ی اندیشمند از دیدگاه‌های تاریخ، فلسفه و علم مورد بررسی قرار گیرند؛ برای درک و فهم پیشینه و زمینه، کاربردها، تأثیرات و نقدها و انتقادها هیچ رمز جادویی وجود ندارد.

کتاب «ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی» اثر آلفرد سیبلی با ترجمه دکتر عبدالرحمان عالم در ۱۰۷۲ صفحه، شمارگان یک‌هزار نسخه و به بهای ۶۵هزار تومان از سوی نشر نی به چاپ رسیده است.