نخستین واکنش عباس کیارستمی به زلزله رودبار چه بود؟
نخستین واکنش عباس کیارستمی به زلزله رودبار چه بود؟

بابک احمدپور بازیگر فیلم «خانه دوست کجاست»‌ به مرور خاطرات عباس کیارستمی از زلزله رودبار پرداخت.

بابک احمدپور بازیگر فیلم «خانه دوست کجاست»‌ به مرور خاطرات عباس کیارستمی از زلزله رودبار پرداخت.

به گزارش تیترهنر، احمدپور با فیلم «خانه دوست کجاست»‌ شهرتی جهانی پیدا کرد. او و برادرش ساکن روستای کوکر بودند که زلزله رودبار جان بسیاری از دوستان شان را گرفت.

احمدپور درباره واکنش کیارستمی هنگام وقوع زلزله رودبار می‌گوید:« کیارستمی در پاریس بود و همان شب کابوس می‌بیند که زلزله آمده است. وقتی خبر زلزله رودبار را شنید، سریع به تهران آمد. من و احمد تهران بودیم. ما در یک برنامه رادیویی، مصاحبه داشتیم و برای همین پنجشنبه بعدازظهر به سمت تهران راه افتادیم که همان شب زلزله آمد. آقای کیارستمی نمی‌دانست که ما تهران هستیم. ببینید چه آدم بزرگی بود و نوع نگاهش فرق داشت؛ حتی با آدمی که چای می‌نوشید، حرمت او را نگه می‌داشت و همیشه جویا و پیگیر او بود. از آنجایی که او سه ماه در کوکر بود و فیلم ساخته بود، به نوعی نسبت به مردم آنجا دلبستگی پیدا کرده بود و احساس مسئولیت داشت. وقتی در پاریس خبر زلزله را شنید، خیلی سریع به تهران برگشت و برای پیداکردن ما راهی رودبار شد. خودش می‌گفت آن شب دلم طاقت نیاورد و تصمیم گرفتم خیلی سریع به ایران برگردم و بروم ببینم بچه‌ها کجا هستند و چه می‌کنند.»

احمدپور معتقد است کیارستمی به واسطه فیلم «خانه دوست کجاست»‌ جان او و برادرش را نجات داده است. چرا که هنگام زلزله آمدن آنها برای مصاحبه به تهران آمدند و در زادگاهشان حضور نداشتند.