طباطبایی برای مرحله دوم جراحی آماده می شود
طباطبایی برای مرحله دوم جراحی آماده می شود

علمی فرد گفت: همه چیز به شرایط وی بستگی دارد٬ هنوز بعد از عمل اول قادر به ملاقات حضوری نشدم. عمل اول از نظر پزشکان نسبتا موفقیت آمیز بوده و همه چیز به عمل بعدی بستگی دارد.

علمی فرد گفت: همه چیز به شرایط وی بستگی دارد٬ هنوز بعد از عمل اول قادر به ملاقات حضوری نشدم. عمل اول از نظر پزشکان نسبتا موفقیت آمیز بوده و همه چیز به عمل بعدی بستگی دارد.

به گزارش هفت هنر، مصطفی علمی‌فرد مدیر موسسه هورشید فیلم در گفت و گو با خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان از موفقیت آمیز بودن نسبی مرحله اول جراحی “نیما طباطبایی” خبر داد و گفت: در حال حاضر طباطبایی اولین عمل خود را پشت سر گذاشته و ممنوع الملاقات است.

وی ادامه داد: همه چیز به شرایط وی بستگی دارد٬ هنوز بعد از عمل اول قادر به ملاقات حضوری نشدم. عمل اول از نظر پزشکان نسبتا موفقیت آمیز بوده و همه چیز به عمل بعدی بستگی دارد .

گفتنی است نیما طباطبایی کارگردان فیلم سینمایی “من ناصر حجازی هستم”  به علت ضایعه مغزی مدتی است مورد عمل جراحی و‌ مراقب های ویژه  در بیمارستان بستری است.