صنایع دستی رکورد شکست
صنایع دستی رکورد شکست

معاون صنایع دستی از شکسته شدن رکورد فروش نوروزی صنایع دستی امسال نسبت به سال‌های گذشته خبر داد و گفت: با وجود آن‌که هنوز گزارش چند استان به دست ما نرسیده، اما تا کنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان فروش داشته‌ایم.

معاون صنایع دستی از شکسته شدن رکورد فروش نوروزی صنایع دستی امسال نسبت به سال‌های گذشته خبر داد و گفت: با وجود آن‌که هنوز گزارش چند استان به دست ما نرسیده، اما تا کنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان فروش داشته‌ایم.

به گزارش هفت هنر بهمن نامورمطلق – معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور  اظهار کرد: فروش بیش از ۴۰ میلیارد تومان به معنی تضمین بیش از دوهزار نفر شغل در روستاها برای یک سال است.

او همچنین درباره این‌که چطور می‌توان با همکاری نهادهای دیگر، شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» را که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال ۹۶ مطرح کردند، در حوزه صنایع دستی عملی کرد، گفت: مسیری که طی‌ می‌شود خوب است و من نسبت به این موضوع انتقاد بنیادی ندارم. گفتمان‌سازی نیز امری تدریجی است. وضع صنایع دستی در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل بهتر شد و مطمئنا جایگاه هنرمندان و این حوزه، امسال هم نسبت به سال قبل بهتر خواهد شد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی ادامه داد: مقام معظم رهبری امسال در پیام نوروزی‌شان، از هنرهای سنتی این سرزمین استفاده کردند و امیدواریم این موضوع الگویی برای سایر مسوولان و نهادها شود. ما نیز درخواست کردیم که همه حسینیه‌ها و مساجد از زیلو استفاده کنند و در طراحی دکوراسیون‌ها از سفال و صنایع دستی استفاده شود، زیرا این امر موجب اشتغال و هویت‌زایی برای فضاهای ما می‌شود.

وی گفت: اگر زیلو در حسینیه‌ها و مساجد جایگزین فرش ماشینی شود که هیچ روحی ندارد، مطمئنا همین امر، ده‌ها هزار نفر را صاحب شغل می‌کند، به اضافه این‌که فضاهای ما دارای هویت بیشتری می‌شوند.

نامورمطلق اضافه کرد: درخواست ما این است که از صنایع دستی و هنرهای سنتی برای زیباتر و هویتی‌تر کردن و ایجاد فرصتی برای اشتغال جوانان در زندگی استفاده شود. این روند در حال انجام شدن است، اما کند پیش می‌رود و امیدواریم در سال ۹۶ به‌دلیل نامگذاری این سال به نام تولید و اشتغال، روند روبه رشد آن سرعت بیشتر و جهش پیدا کند.