سینما و اکران فیلم‌های توقیفی مهم‌ترین دغدغه و مطالبه مردم از دولت روحانی و وزیر ارشاد است.

سینما و اکران فیلم‌های توقیفی مهم‌ترین دغدغه و مطالبه مردم از دولت روحانی و وزیر ارشاد است.

به گزارش «نیترهنر»، پس از روی کار آمدن دوباره حسن روحانی و مسائل فرهنگی مختلفی که در چهار گذشته با آن روبه رو بود، در یک نظرسنجی از مخاطبان پرسیدیم،

«حسن روحانی در دولت دوازدهم رسیدگی به کدام حوزه را باید در اولویت قرار دهد؟»

از میان ۱۱۳ رای، گزینه «سینما و اکران فیلم‌های توقیفی» با ۳۲ درصد آرا و ۳۶ رای بیشترین رای را به خود اختصاص داد.

پس از آن حوزه ادبیات بیشترین رای را آورد. گزینه «ادبیات و بهبود وضع نشر» با ۲۷ درصد آرا و ۳۰ رای دوم شد.

نکته جالب توجه در این نظرسنجی قرار گرفتن حوزه «موسیقی و برگزاری کنسرت‌ها» در جایگاه سوم است. با توجه به حاشیه‌هایی که برای برگزاری کنسرت‌ها در اولین دوره دولت روحانی به وجود آمد به نظر می‌رسید این گزینه یکی از مطالبات مردم از دولت باشد ولی این حوزه با ۲۵ درصد آرا و ۲۸ رای سوم شد.

حوزه «تئاتر و وضعیت اقتصادی گروهها» با ۱۷ درصدآرا و  ۱۹ رای در آخرین رتبه قرار گرفت.

به نظر می‌رسد با توجه به این دغدغه و مطالبه مردمی وزیر ارشاد و رئیس جمهور نسبت به وضع سینما و تعیین تکلیف فیلم‌های توقیفی کاری مشخص انجام دهند تا این معضل برطرف شود