سینماهای سراسر کشور ۲۷ و ۲۸ آبان تعطیل هستند.

سینماهای سراسر کشور ۲۷ و ۲۸ آبان تعطیل هستند.

به گزارش تیتر هنر، براساس مصوبه شورای صنفی نمایش و به دلیل فرارسیدن سالروز شهادت امام رضا (ع)  سینماهای سراسر کشور ۲۷ و ۲۸ آبان تعطیل هستند.

بر این اساس همه سینماهای سراسر کشور از ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۷ آبان سینماها تعطیل هستند و روزیکشنبه ۲۸ آبان نیز به‌صورت کامل تمامی سینماها تعطیل هستند.

سینماهای سراسر کشور  فعالیت خود را از روز دوشنبه ۲۹ آبان از سر می‌گیرند.