«سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان» منتشر شد
«سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان» منتشر شد

کتاب «سینمای‌ دهه شصت ایران از نگاه منتقدان» به کوشش محمدعلی حیدری، توسط انتشارات روزنه منتشر شد.

کتاب «سینمای‌ دهه شصت ایران از نگاه منتقدان» به کوشش محمدعلی حیدری، توسط انتشارات روزنه منتشر شد.

به گزارش هفت هنر، کتاب «سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان» که به بررسی سینمای دهه شصت از منظرهایی چون: اقتصاد سینما، تحولات سیاسی و اجتماعی، جنگ در سینمای داستانی؛ مضامین فیلم‌ها، تصویر شهر در سینما، نقش زن و تحولات آن، سیاست‌‌های سینمایی آن دوران (درجه‌بندی فیلم‌ها، سیاست هدایتی- حمایتی- نظارتی) و… می‌پردازد، شامل مقالاتی از: محمد تهامی‌نژاد، عباس بهارلو، حمیدرضا صدر، احمد میراحسان، هوشنگ گلمکانی، اعظم راودراد، سعید عقیقی، آنتونیا شرکا، بهزاد عشقی، جبار آذین و بهارک محمودی است.

در متن معرفی کتاب آمده است: این‌ مسئله که انگشت اشاره به سمت دهه شصت وجود دارد نه مثلاً دهه هفتاد یا هشتاد، قابل تأمل است. زمانی که درباره ماقبل و مابعد دهه شصت حرف می‌زنند، عمدتاً صحبت از کارگردان‌ها یا فیلم‌ها به‌طور مجزا به میان می‌آید، و نه راجع به یک «دوران». در طول تاریخ سینمای ایران زمان‌هایی داشته‌ایم که می‌توانیم به آن‌ها «دوران» اطلاق کنیم ــ زمان‌هایی که موجودیتی دارند که از زمان تقویمی جدا شده و بعد جدیدی پیدا کرده‌اند.

 شاید سینمای دهه چهل هم واجد این خصوصیت باشد، دورانی که قبل و بعد از آن، دو وضعیت متفاوت وجود دارد؛ دورانی که فیلم‌های شاخص و نشانه‌های خاص خود را دارد، و نیز فیلم‌هایی که به این دوران شهادت می‌دهند. وقتی صحبت از سینمای دهه شصت می‌شود، مقصود فیلم‌ساز مشخص یا فیلم خاص یا سال خاصی نیست، این سینما موجودیتی ورای اجزای تشکیل‌دهنده‌ی خود دارد.

محمدعلی حیدری پیش از این گردآوردی کتاب‌هایی چون: «گفتگوهای سینمایی سیدمحمد بهشتی (دهه شصت)»، «سینمای دهه شصت؛ از نگاه مدیران سینمایی»، «سرگذشت لابراتوارها در سینمای ایران» و همچنین مجری طرح کتاب «زیر پوست قصه‌ها؛ سینمای رخشان بنی‌اعتماد» را در کارنامه دارد.