سه فیلم نامه مجوز ساخت گرفتند
سه فیلم نامه مجوز ساخت گرفتند

شورای صدور پروانه ساخت با سه فیلمنامه در جلسه ۲۱ آبان موافقت کرد.

شورای صدور پروانه ساخت با سه فیلمنامه در جلسه ۲۱ آبان موافقت کرد.

به گزارش تیتر هنر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری؛ فیلمنامه‌های” سفر تایلند” به تهیه‌کنندگی وکارگردانی  محمد درمنش و نویسندگی جواد ستوده نیا در ژانر اجتماعی ،”نسکافه” به تهیه‌کنندگی محمد احمدی ، کارگردانی فرهاد نجفی و نویسندگی مشترک فرهاد نجفی/ حمید سلیمی در ژانر اجتماعی و  “امیر” به تهیه‌کنندگی سید ضیاء هاشمی ، کارگردانی و نویسندگی نیما اقلیما در ژانر اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.