ساعت ۵ عصر مهران مدیری موفق به اخذ پروانه ساخت شد
ساعت ۵ عصر مهران مدیری موفق به اخذ پروانه ساخت شد

فیلم سینمایى “ساعت ۵ عصر” به کارگردانى مهران مدیرى موفق به اخذ پروانه ساخت شد.

فیلم سینمایى “ساعت ۵ عصر” به کارگردانى مهران مدیرى موفق به اخذ پروانه ساخت شد.

به گزارش هفت هنر، وفا ملک زاده روابط عمومى  فیلم سینمایی “ساعت ۵ عصر” اعلام کرد: فیلم سینمایى”ساعت ۵ عصر” پروانه ساخت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى دریافت نمود و گروه تولید از روز شنبه پیش تولید این فیلم را آغاز خواهند کرد.

لازم به ذکر است که هماهنگى هاى مقدماتى در زمینه پیش تولید از مدتى قبل آغاز گردیده و مدیرى سعى مى کند این فیلم را به جشنواره فجر برساند.