زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی بررسی می‌شود
زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی بررسی می‌شود

انجمن صنفی پژوهشگران تاریخ و پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ همایش یک‌روزه زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی را برگزار می‌کند.

انجمن صنفی پژوهشگران تاریخ و پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ همایش یک‌روزه زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی را برگزار می‌کند.

به گزارش تیتر هنر همزمان با هفتاد و پنجمین سال درگذشت محمدعلی فروغی انجمن صنفی پژوهشگران تاریخ و پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ همایش یک‌روزه زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی را برگزار می‌کند.

محمدعلی فروغی (۱۲۵۴-۱۳۲۱ خورشیدی)، کارشناس ادبیات و فلسفه، سیاستمدار و اندیشمند علوم سیاسی و از پی‌ریزان فرهنگستان فرهنگی تاریخ معاصر ایران است. او زیر نظر پدرش محمد حسین خان فروغی در خانه به کمک استادان سرخانه آموزش دید و سپس وارد دارالفنون و در فلسفه، تاریخ ادبیات به دانش‌اندوزی پرداخت و کتاب سیر حکمت در اروپا را بر پایه‌ی ترجمه‌هایی که از زبان فرانسه فراهم کرده بود، نوشت.

فروغی چند بار نماینده‌ی مجلس، وزیر و نخست‌وزیر ایران شد و از کسانی بود که مدرسه‌ی عالی سیاسی را پی‌ریزی کرد. پس از این که رضاخان او را از صحنه‌ی سیاست کنار زد، به کار فرهنگی و تصحیح دیوان اشعار شاعران بزرگ پرداخت.

این نشست یکشنبه ۵ آذرماه از ساعت ۸ تا ۱۸ در بزرگراه شهید حقانی (به طرف شرق) ابتدای خیابان شهید کوشا، ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار می‌شود.