روایت یک شاهد عینی از تصادف مرگبار مرحوم افشین یداللهی
روایت یک شاهد عینی از تصادف مرگبار مرحوم افشین یداللهی

یک شاهد عینی به تشریح لحظه تصادف افشین یداللهی پرداخت.

یک شاهد عینی به تشریح لحظه تصادف افشین یداللهی پرداخت.

به گزارش هفت هنر، این شاهد عینی گفت:ما با فاصله اندکی از خودروی سورنتو که حامل آن مرحوم بود حرکت می کردیم. سورنتو بعد از ورود به بزرگراه و طی مسافتی ۵٠ متری ناگهان ترمز کرد و متوقف شد؛ احتمالا راننده که بعدا مشخص شد برادر خانم ایشان است، گمان برده که راه را اشتباهی آمده اند و به همین خاطر ایستاده تا مسیر بررسی کند. درست در همان لحظه یک کامیون از پشت سر به خودروی سورنتو برخورد کرد.
تنها کسی که در این سانحه در همان لحظه اول درگذشت، مرحوم یداللهی بود چرا که کمربند ایمنی نبسته بود، شاید هم تا لحظه ای قبل از حادثه بسته بوده و درست در آن لحظه برای این که به عقب برگردد یا پیاده شود و مسیر را بررسی کند کمربند را باز کرده و همان زمان کامیون از پشت به خودروی ایشان خورده است.

این شاهد عینی که تنها چند ثانیه بعد از تصادف خود را برای کمک رسانده است ادامه می‌دهد: بر اثر برخورد سریع کامیون، سر مرحوم افشین یداللهی به شیشه جلو کوبیده شده و ایشان در جا فوت کرده بود. همسر ایشان که صندلی عقب نسشته بود بین بخش صندوق له شده خودرو و صندلی های جلو گیر افتاده و به شدت مجروح و بیهوش شده بود و برادر خانمش نیز آسیب جدی دیده بود.
وی می گوید: وقتی ما به صحنه تصادف رسیدیم متوجه شدیم که صندلی های ردیف جلوی خودرو، اصلا آسیبی ندیده بودند و فقط خون بود که روی شیشه و داشبورد و صندلی ها پاشیده بود بنابراین اگر مرحوم افشین یداللهی کمربند ایمنی بسته بود یا در آن لحظه کمربند را باز نکرده بود، قطعا زنده می ماند.

منبع عصر ایران