رضا صادقی درباره عمو پورنگ نوشت
رضا صادقی درباره عمو پورنگ نوشت

رضا صادقی با انتشار عکسی از خود در کنار داریوش فرضیایی، از رفتار خوب و مهربانانه او نوشت.

رضا صادقی با انتشار عکسی از خود در کنار داریوش فرضیایی، از رفتار خوب و مهربانانه او نوشت.

به گزارش تیتر هنر، رضا صادقی عکسی از خود و داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) را در اینستاگرام منتشر کرد. این خواننده در توضیح عکس نوشت: «چه خوبه همسفرشدن با مردى که شبیه لبخندشه، عمریه براى حال خوب بچه‌هاى این خاک حال بدش و پنهون کرده و مهرش به دل خیلیا هست.

داریوش عزیز عمو پورنگ که امروز با وجودش تاخیر دوساعته پرواز ارومیه رو نفهمیدم.»