رخشان بنی اعتماد کوهنورد ایرانی را تحسین کرد
رخشان بنی اعتماد کوهنورد ایرانی را تحسین کرد

رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان سینمای ایران اقدام عظیم قیچی‌ساز، ورزشکار تبریزی را که در مسیر فتح چهاردهمین و آخرین قله بالای ۸ هزار متر جهان است، تحسین کرد.

رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان سینمای ایران اقدام عظیم قیچی‌ساز، ورزشکار تبریزی را که در مسیر فتح چهاردهمین و آخرین قله بالای ۸ هزار متر جهان است، تحسین کرد.

به گزارش هفت هنر این کارگردان در متنی نوشت:

« در هیاهوی این روزهای پرخبر از دوستی شنیدم که عظیم قیچی ساز، جوان ورزشکار تبریزی در مسیر فتح چهاردهمین و آخرین قله بالای ٨ هزار متر جهان است. شنیدم که با این فتح، عظیم قیچی ساز شانزدهمین کوهنوردی در سراسر جهان خواهد بود که بدون اکسیژن و شرپا موفق به فتح تمامی قله های بالای ٨ هزار متر دنیا می شود. از کنار داستان تلاش عظیم قیچی ساز نمی توان به آسانی گذشت. جوان هموطنی که تا این زمان با همت و اراده شخصی و بدون حمایت، موفق به فتح ١٣ قله این گروه شده است و این بار دست به کاری زده “کارستان” که آسان نیست و رو در رو با بسیار موانع جوی و جغرافیایی.
از کوهنوردی این را می دانم که قهرمانانش کمتر شناخته می شوند، چرا که این ورزش عرصه تنهایی، تلاش و صبوری و تداوم است و ارزش در خود تلاش و نه صرفاً رقابت برای رسیدن و به دست آوردن مدال و نشان.
اراده و تلاش این فرزند خلف سرزمین مان را ارج می نهیم. او قهرمان است، چه موفق به فتح این آخرین قله بشود و یا نه.
آرزوی همه هموطنان برای سلامتی و سفر بی خطر در این مسیر دشوار، بدرقه راه عظیم قیچی ساز عزیز.
رخشان بنی اعتماد
٢۵ فروردین ١٣٩۶»