دو اجرایی شدن «بی‌پدر»
دو اجرایی شدن «بی‌پدر»

نمایش «بی‌پدر» به طراحی وکارگردانی سید محمد مساوات، روز جمعه اول اردیبهشت در دونوبت به صحنه می‌رود.

نمایش «بی‌پدر» به طراحی وکارگردانی سید محمد مساوات، روز جمعه اول اردیبهشت در دونوبت به صحنه می‌رود.

به گزارش هفت هنر نمایش «بی‌پدر» که این روزها در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است، روز جمعه اول اردیبهشت در دونوبت ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۲۰  اجرا می‌شود.

نمایش «بی‌پدر» به نویسندگی و کارگردانی سید محمد مساوات با بازی حسین منفرد، ابراهیم نائیج، علی حسین‌زاده، میلاد آریافر، علیرضا گلدهی، کوروش شاهونه در تالار قشقایی  مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.