در هفته اول آذر به کدام گالری ها برویم؟
در هفته اول آذر به کدام گالری ها برویم؟

هنر یکی از مواهب خداوندی است؛ برای همین پیشنهاد گالری‌گردی را در طول هفته برای شما داریم.

هنر یکی از مواهب خداوندی است؛ برای همین پیشنهاد گالری‌گردی را در طول هفته برای شما داریم.

 

به گزارش تیتر هنر هنر یکی از مواهب خداوندی است که سبب آرامش روح انسان می‌شود. برای همین پیشنهاد گالری‌گردی را در طول هفته برای شما داریم که در اینجا به معرفی اجمالی برخی از آنها می‌پردازیم.

نگارخانه گویا

یدالله کابلی خوانساری، آثار خود را در این گالری از ۳ تا ۲۰ آذر ماه سال جاری عرضه می کند. علاقه مندان می توانند برای بازدید به نگارخانه گویا مراجعه کنند.

گالری ابد

مجید فعال آثار خود را در این گالری از ۳ تا ۱۷ آذر ماه سال جاری عرضه می کند. علاقه مندان می توانند برای بازدید به گالری ابد مراجعه کنند.

نگارخانه کاوه

سمیه اربابی آثار خود را در این گالری از ۳ تا ۸ آذر ماه سال جاری عرضه می کند. علاقه مندان می توانند برای بازدید به نگارخانه کاوه مراجعه کنند.

نگارخانه بنفشه

مهدی ملک ایزدی و سولماز رسولی آثار خود را در این گالری از ۳ تا ۸ آذر ماه سال جاری عرضه می کنند. علاقه مندان می توانند برای بازدید به نگارخانه بنفشه مراجعه کنند.

گالری شلمان

فائزه افجه نیا آثار خود را در این گالری از ۳ تا ۸ آذر ماه سال جاری عرضه می کند. علاقه مندان می توانند برای بازدید به گالری شلمان مراجعه کنند.

نگارخانه لاله

احمد رضا ثقفی آثار خود را به همراه آثار هنرمندانی چون هدیه جعفری،فرزانه رادمهر،ناهید رضی پور،فاطمه سالمی،شادی سعیدی،مهدیه عزیزی راد، الهام عظیمی،کژال فخری،سارا کاوه،آدنا میرزاخانیان،آنالی وکیلی،محبوبه اسفندیاری،ملاحت کبیرنیا،سعیده میقاتی،سپیده مینایی و سارا نیک پور گردآوری کرده است و از ۳ تا ۲۱ آذر ماه سال جاری در این گالری عرضه می کند. علاقه مندان می توانند برای بازدید به نگارخانه لاله مراجعه کنند.

گالری نک

سمانه احمدی و علیرضا نیکویی آثار هنرمندانی چون قدرت الله عاقلی،مهدی وثوق نیا،احسان ضیافتی،حسین بیات،ساغر حمزه لو،سمانه مطلبی،شبنم لهراسبی،محمد پیریایی و مهدیه ابوالحسن را گردآوری کرده اند و از ۳ تا ۲۲ آذر ماه سال جاری در این گالری عرضه می کنند. علاقه مندان می توانند برای بازدید به گالری نک مراجعه کنند.

نگارخانه نقش جهان

محمود صنعتی آثار خود را در این گالری از ۲۹ آبان ماه سال جاری عرضه کرده است. این نمایشگاه تا ۸ آذر ماه سال جاری ادامه دارد. علاقه مندان می توانند برای بازدید به نگارخانه نقش جهان مراجعه کنند.

نگارخانه والی

مژده اتراک آثار خود را در این گالری از ۲۶ آبان ماه عرضه کرده است. این نمایشگاه تا ۱۰ آذر ماه سال جاری ادامه دارد. علاقه مندان می‌توانند برای بازدید به نگارخانه والی مراجعه کنند.

نگارخانه الهه

باسم الرسام آثار خود را در این گالری از ۲۶ آبان ماه سال جاری عرضه کرده است. این گالری تا ۶ آذر ماه سال جاری ادامه دارد. علاقه مندان می توانند برای بازدید به نگارخانه الهه مراجعه کنند.

نگارخانه ۱۴

مرضیه فخر آثار خود را در این گالری از ۱۹ آبان ماه سال جاری عرضه کرده است. این گالری تا ۷ آذر ماه ادامه دارد. علاقه مندان می توانند برای بازدید به گالری نگارخانه ۱۴ مراجعه کنند.

گالری مستقل تهران

تکتم میرباقری آثار ملیکا ظهوریان را گردآوری و از ۱۱ آبان ماه سال جاری در این گالری عرضه کرده است. این نمایشگاه تا ۱۱ آذر ماه سال جاری ادامه دارد. علاقه مندان می توانند برای بازدید به گالری مستقل تهران مراجعه کنند.