دردسر بزرگ یک دندان برای مرد ۶۰ ساله قمی / این دندان ۴۰ میلیون تومان خرج دارد
دردسر بزرگ یک دندان برای مرد ۶۰ ساله قمی / این دندان ۴۰ میلیون تومان خرج دارد

این مرد به خاطر کشیدن دندان پوسیده یک آشنا به جرم دخالت در امور پزشکی به پرداخت دیه محکوم شده است

این مرد به خاطر کشیدن دندان پوسیده یک آشنا به جرم دخالت در امور پزشکی به پرداخت دیه محکوم شده است

این مرد به‌خاطر ناتوانی در پرداخت چنین مبلغی از تابستان سال گذشته تاکنون در زندان مرکزی قم بسر می‌برد. در حالی که او سرپرستی یک خانواده چهارنفری را برعهده دارد. مرد ۶۰ ساله معروف به «آقاناصر» پس از بازنشستگی با داشتن تجربه در امور پزشکی اوقات خود را صرف برخی امور پزشکی از جمله درمان مفاصل می‌کرد تا اینکه مردی از آشنایانش از او خواست دندان پوسیده‌اش را به‌خاطر درد شدید که تحمل می‌کرد بکشد.«آقا ناصر» هم اقدام به شکستن و بیرون آوردن کامل دندان بیمار کرد. اما این مرد با طرح شکایتی علیه «آقاناصر» در دادسرای قم مدعی شد وی هنگام کشیدن دندان لثه‌اش را مجروح کرده‌است. با طرح این شکایت دادگاه جزایی استان، متهم را به‌جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشی از مداخله غیر مجاز در امور پزشکی به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال خسارت وارده به‌عنوان دیه محکوم کرد. اما وی به‌علت ناتوانی مالی نتوانست این مبلغ را پرداخت کند. هرچند شاکی بخشی از دیه ۴۰ میلیون تومانی را بخشید و حاضر شد با دریافت ۲۸ میلیون تومان از شکایتش صرفنظر کند اما آقا ناصر باز هم قادر به پرداخت چنین مبلغی نشد و به زندان افتاد.