دادیار انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: قرار بوده که امروز جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی پس از بررسی‌های بیشتر به خانواده این مرحوم اعلام شود اما هنوز نظر قطعی صادر نشده است.

دادیار انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: قرار بوده که امروز جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی پس از بررسی‌های بیشتر به خانواده این مرحوم اعلام شود اما هنوز نظر قطعی صادر نشده است.

به گزارش هفت هنر به نقل از فارس، محمدمهدی قیامت  گفت: قرار بوده که امروز جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی پس از بررسی‌های بیشتر به خانواده این مرحوم اعلام شود.

وی افزود: پرونده در حال بررسی است و مانند سایر پرونده‌ها روند رسیدگی را طی می‌کند اما نتایجش هنوز مشخص نیست.

قیامت گفت: خانواده مرحوم کیارستمی هنوز از جراح شکایت رسمی نکرده و سازمان نظام پزشکی خودش به عنوان مدعی‌العموم وارد شده تا از نتیجه این پرونده مطلع شود.

دادیار انتظامی نظام پزشکی در رابطه با اینکه  علت فوت کیارستمی خطای پزشکی بوده، گفت: پرونده‌های پزشکی بسیار پیچیده هستند و نمی‌توان به راحتی در مورد آنها قضاوت کرد. متأسفانه راجع به این موضوعات بسیاری از  افراد ندیده و نشنیده به راحتی اظهارنظر می‌کنند.

وی با انتقاد از جوسازی برخی از هنرمندان، گفت: افرادی اکنون جوسازی می‌کنند که زمانی مسؤولان فرهنگی کشور بودند. آقای مهرجویی زمانی در بیمارستان مهر حال وخیمی داشت و همین پزشکان بودند که آپاندیسیت وی را عمل کردند و آن وقت اکنون در مورد پزشکان این گونه صحبت می‌کند. مانند مهرجویی هنرمندان دیگری مثل انتظامی، مشایخی و غیره و هزاران نفر از هنرمندان بیمار شده و سلامتی خود را به دست آوردند اما برای مرحوم کیارستمی این گونه نشد.

قیامت با تأکید بر اینکه باید پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی مانند پرونده‌های عادی رسیدگی شود، گفت: با وجود جلسات کارشناسی و تشکیل کمیته ویژه رسیدگی هنوز نظر قطعی صادر نشده است.

دادیار انتظامی نظام پزشکی در رابطه با اینکه گفته می‌شود جراح معالج به هنگام عمل، بر بالین مرحوم کیارستمی حاضر نشده، گفت: این جراح به مرخصی رفته بوده چون تعطیلات عید بود و خود مرحوم کیارستمی به اصرار خود اجازه داده که پزشکش برود و اعلام کرده که حالش خوب است بنابراین رضایت بیمار جلب شده بوده است.