خواهر سهراب سپهری درگذشت
خواهر سهراب سپهری درگذشت

پریدخت سپهری، خواهر سهراب سپهری در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

 پریدخت سپهری، خواهر سهراب سپهری در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

جمیله فاطمی فرزند پریدخت سپهری با اعلام خبر فوت مادرش گفت: «مادرم یک‌ماه قبل به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بود. دو سه روز قبل یک سکته دیگر داشت و همین باعث شد که صبح امروز (۱۸ بهمن‌ماه) ساعت سه و نیم از دنیا برود.»

او درباره‌ آثار پریدخت سپهری نیز اظهار کرد: «مادرم از جوانی به شعر و نقاشی علاقه‌مند بودند و دستی هم در قلم داشتند. کتاب «سهراب، مرغ مهاجر»، «هر کجا هستم باشم» که برگرفته‌ای از قصه‌زندگی خود اوست و همچنین کتاب‌های «هنوز در سفرم» و «جای پای دوست» شامل نامه‌های سهراب سپهری و نوشته‌ها و نامه‌های دوستان سهراب به این شاعر و نقاش شهیر ایرانی‌ از جمله‌ کتاب‌های مادرم هستند.»