خواننده سرشناس بعد سال ها برای زلزله زدگان می خواند
خواننده سرشناس بعد سال ها برای زلزله زدگان می خواند

دور تازه‌ کنسرت‌های استاد آواز موسیقی ایرانی برای همیاری و همدلی با کودکان زلزله‌ غرب کشور، هفتم و نهم اسفند برگزار می‌شود.

دور تازه‌ کنسرت‌های استاد آواز موسیقی ایرانی برای همیاری و همدلی با کودکان زلزله‌ غرب کشور، هفتم و نهم اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش تیتر هنر صدیق تعریف بعد از مدت‌ها در ایران روی صحنه می‌رود و آغاز این کنسرت‌ها برای همیاری و همدلی با کودکان زلزله‌ غرب کشور است و کلیه‌ عواید آن صرف کمک به زلزله‌زدگان خواهد شد.

کنسرت این خواننده‌ موسیقی ایرانی شامل دو بخش است؛ بخش اول شامل قطعاتی از موسیقی اصیل و دستگاهی ایران است و در بخش دوم آن قطعاتی از موسیقی مناطق مختلف کردستان اجرا خواهد شد.

این دو کنسرت آغازگر دور تازه‌ اجراهای صحنه‌ای صدیق تعریف در ایران است و متعاقباً برنامه‌های بعدی آن اعلام خواهد شد.

«به پیشواز بهار، برای همیاری و همدلی با کودکان زلزله»، عنوانی است که برای این دو برنامه انتخاب شده که هفتم اسفند در همدان و نهم اسفند در کرمانشاه برگزار خواهد شد.