خرید ۵۲ هزار و ۶۰۰ نسخه کتاب به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون ریال در جلسه ۵۸۳ هیات انتخاب و خرید کتاب به تصویب رسید.

خرید ۵۲ هزار و ۶۰۰ نسخه کتاب به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون ریال در جلسه ۵۸۳ هیات انتخاب و خرید کتاب به تصویب رسید.

به گزارش تیتر هنر، در جلسه ۵۸۳ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید ۳۵۰ عنوان کتاب در ۵۲ هزار و ۶۰۰ نسخه به مبلغ کل ۱۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال برای خرید مورد تصویب قرار گرفت.

عناوین کتاب‌های مصوب برای خرید در سایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در تارنمای هیأت انتخاب و خرید کتاب بارگذاری شده است.