خرید ۲۰ میلیاردی کتاب از یک نمایشگاه
خرید ۲۰ میلیاردی کتاب از یک نمایشگاه

در چهار ماه گذشته ۱۱ نمایشگاه استانی کتاب توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار شده است که مبلغ ۱۹ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان کتاب توسط بازدیدکنندگان از این نمایشگاه‌ها خریداری شده است.

در چهار ماه گذشته ۱۱ نمایشگاه استانی کتاب توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار شده است که مبلغ ۱۹ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان کتاب توسط بازدیدکنندگان از این نمایشگاه‌ها خریداری شده است.

به گزارش تیتر هنر اولین نمایشگاه استانی کتاب درسال جاری، نوزدهم شهریور، در استان البرز برپا شد.استان‌های آذربایجان غربی، لرستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، گلستان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، کرمانشاه، اردبیل و فارس دیگر استان‌هایی هستند که در این مدت میزبان ناشران منتخب از سراسر کشور شدند.

نمایشگاه کتاب استان آذربایجان شرقی تا کنون رکورد‌دار فروش ، در جمع استان‌های دیگر است. در این نمایشگاه، ۶ میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان کتاب از سوی بازدیدکنندگان خریداری شد. نمایشگاه کتاب استان فارس با فروشی بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان پراستقبال‌ترین نمایشگاه بعد از استان آذربایجان شرقی است.

نمایشگاه‌های استان گلستان و چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه  هر کدام با فروش ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان و ۱میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و ا میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان کتاب در جایگاه های بعدی این آمار قرار دارند.

با توجه به برگزاری بیش از ۱۰ نمایشگاه دیگر تا پایان سال، پیش‌بینی می‌شود آمار فروش نمایشگاه‌های استانی کتاب امسال به مرز ۵۰ میلیار تومان برسد که اتفاقی بی‌سابقه است.