خرید بیش از ۳۳ میلیارد ریال کتاب همزمان با هفته کتاب
خرید بیش از ۳۳ میلیارد ریال کتاب همزمان با هفته کتاب

همزمان با برگزاری بیست و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران خرید ۱۷۷ هزار و ۳۷۸ نسخه کتاب در هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید

همزمان با برگزاری بیست و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران خرید ۱۷۷ هزار و ۳۷۸ نسخه کتاب در هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید

به گزارش هفت هنر، همزمان با برگزاری بیست و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران خرید ۱۷۷ هزار و ۳۷۸ نسخه کتاب در جلسات ۵۶۰، ۵۶۱ و ۵۶۲ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید.

به مناسبت فرارسیدن بیست و چهارمین  هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه هیات انتخاب و خرید کتاب اقدام به اعلام نتایج سه نوبت از جلسات بررسی خرید کرده است. بر این اساس، مصوبات جلسات ۵۶۰، ۵۶۱، و ۵۶۲  به شرح زیر هستند:

۱- جلسه ۵۶۰ : تعداد ۵۴۵ عنوان در ۸۴۹۲۰ نسخه به مبلغ ۱۵,۳۳۷,۴۳۰,۰۰۰( پانزده میلیارد و سیصدو سی و هفت میلیون و چهارصد و سی هزار) ریال

۲- جلسه ۵۶۱ : تعداد ۴۶۳ عنوان در  ۶۴۹۰۰ نسخه به مبلغ ۱۱,۲۸۹,۴۰۰,۰۰۰ (یازده میلیارد و دویست و هشتادو نه میلیون و چهارصد هزار) ریال

۳- جلسه ۵۶۲ : تعداد ۲۰۲ عنوان در ۲۷۵۵۸  نسخه به مبلغ    ۶,۶۸۴,۵۵۰,۰۰۰ (شش میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار) ریال

 فهرست این خرید در درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http: //mof. farhang. gov. ir/fa/home/book بارگذاری شده است.

بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیأت داده‌اند، در صورت تصویب عناوین در هر یک از سه جلسه یادشده، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند از روز دوشنبه اول آذرماه با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه کنند.