خبری از حضور زنان در ورزشگاه آزادی در نود دیشب نبود!
خبری از حضور زنان در ورزشگاه آزادی در نود دیشب نبود!

رسانه ملی بر اساس سیاست های روزهای اخیرش باز اشاره ای به حضور بانوان در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا نکرد.

رسانه ملی بر اساس سیاست های روزهای اخیرش باز اشاره ای به حضور بانوان در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا نکرد.

به گزارش تیترهنر؛ بعد از حاشیه های اخیر برای برنامه ۹۰ به نظر می رسد مسئولان رسانه ملی با عادل فردوسی پور برای شکل جدید این برنامه به توافقات مهمی رسیده اند . انها در راستای سیاست های کلی رسانه ملی ، به موضوع ورود بانوان به ورزشگاه نپرداختند.

همچنین عادل فردوسی پور اعلام کرد که هفته بعد برای لیگ اروپا برنامه ای یک ساعته خواهد داشت. البته این بار توافق شان طوری است ه برنامه ۹۰ بلافاصله بعد از اخبار آغاز و تا ۲۳:۳۰ که وقت شروع لیگ اروپا است ، تمام خواهد شد.

بار قبل دعوای ۹۰ و مسئولان شبکه سه بر سر این آغاز شد که مدیران رسانه ملی می خواستند برنامه ۹۰ بعد از فوتبال لیگ اروپا پخش شود که خیلی دیرهنگام می شد. این فرمول توافق دو سویه حالا کمک می کند هم بهترین برنامه تخصصی شبکه ۳ روی آنتن بماند و هم اینکه فوتبال های مهم پخش شوند.

همچنین ۹۰ هم پذیرفته در سیاست های کلی تلویزیون در مواردی چون حضور بانوان در استادیوم ها حرکت کند.

این شاید حسنی باشد که کمک می کند تا نهادهایی چون وزارت ورزش با فشار گروه های فشار در انتقاد از حضور خانم ها در ورزشگاه هم روبرو نشوند!