در جلسه‌ مشترک پیروز ارجمند با خانه موسیقی؛ صلح‌نامه‌ای میان طرفین امضا شد و خانه موسیقی شکایتش از پیروز ارجمند را پس گرفت.

در جلسه‌ مشترک پیروز ارجمند با خانه موسیقی؛ صلح‌نامه‌ای میان طرفین امضا شد و خانه موسیقی شکایتش از پیروز ارجمند را پس گرفت.

به گزارش هفت هنر، در پی شکایت خانه موسیقی از پیروز ارجمند جلسه‌ای مشترک میان ارجمند، وارتان ساهاکیان، عبدالحسین مختاباد (عوض شورای شهر)، ریاحی، حمیدرضا نوربخش، محمد سریر، داود گنجه‌ای، عاطفی و رضوانی راد (وکیل خانه موسیقی) برگزار شد.

مبنای شکایت خانه موسیقی از پیروز ارجمند؛ امضای بیانیه‌های منتقدین و مصاحبه انتقادی با خبرگزاری ایلنا مورخ ۱۰/۸/۹۴ و ۱۲/۸/۹۴ بوده است. خانه موسیقی در متن شکایتش ارجمند را مفتری دانسته بود و معتقد بود و درخواست اشد مجازات (دوسال حبس یا ۷۴ ضربه شلاق) را داشت.

اما در جلسه‌ای که به پیشنهاد وارتان ساهاکیان چهارشنبه (۳۰ تیر) در خانه موسیقی برگزار شد؛ طرفین به بحث و گفتگو جهت رسیدن به یک صلح‌نامه پرداختند و در نهایت صلح‌نامه‌ای میان طرفین امضا شد که تمامی اعضای شرکت‌کننده  جلسه به حل و فصل مشکلات موجود در داخل خانه موسیقی تاکید کردند.

به گفته‌ی پیروز ارجمند؛ سوءتفاهم‌های ایجاد شده  میان خانه موسیقی و پیروز ارجمند مربوط به نامه‌ی اول منتقدین بود که پیروز ارجمند جزو امضاکنندگان آن نامه نبوده است.

در پایان جلسه؛ پیروز ارجمند یک تابلوی‌ نفیس بنا به همکاری با هیئت‌مدیره جدید به خانه موسیقی اهدا کرد.