«فلسفه از نگاه خاقانی» بررسی می‌شود.

«فلسفه از نگاه خاقانی» بررسی می‌شود.

به گزارش هفت هنر، چهلمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خاقانی در روز چهارشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی فلسفه از نگاه خاقانی اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر اصغر دادبه در مرکز فرهنگی شهر کتاب، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

در خبر شهر کتاب درباره این نشست عنوان شده است: خاقانی یکی از سردمداران ستیز با فلسفه و فلاسفه در قرن ششم است و شاید بتوان گفت که در تاریخ ادبیات ایران از این حیث بی‌نظیر است. در میان اشعار شاعران کلاسیک فارسی، یکی از قصاید خاقانی با مطلع «چشم بر پرده‌ امل منهید/جرم بر کرده‌ ازل منهید» در فلسفه‌ستیزی جایگاه ویژای دارد و تاکید می‌کند که فلسفه در سخن میامیزید. خاقانی در قصاید دیگرش نیز به فلسفه و فیلسوفان تاخته است. چرا خاقانی با فلسفه و فیلسوفان خصومت دارد؟ آیا تاویل و برداشت او از فلسفه با روزگار ما تفاوت دارد؟ چه عواملی باعث دشمنی او با فلسفه شده است؟ غزالی تا چه حد بر فلسفه‌ستیزی خاقانی موثر بوده است؟