خاطره عجیب یک خبرنگار از نحوه ساخت مسکن‌های مهر
خاطره عجیب یک خبرنگار از نحوه ساخت مسکن‌های مهر

ویرانی خانه‌های مسکن مهر در منطقه زلزله زده سر پل ذهاب انتقادات زیادی را از نحوه ساخت این خانه‌ها به همراه داشته است.

ویرانی خانه‌های مسکن مهر در منطقه زلزله زده سر پل ذهاب انتقادات زیادی را از نحوه ساخت این خانه‌ها به همراه داشته است.

به گزارش تیترهنر، احمد محمدتبریزی، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر با بیان خاطره‌ای جالب از شیوه ساخت خانه‌های مسکن مهر، نکات جالبی و عجیبی را از چگونگی ساخت این خانه‌ها مطرح کرد. این خبرنگار می‌نویسد:«سال ۸۹  اوج فعالیت شرکت‌های ساختمانی در کشور بود و رقابتی سخت بین شرکت‌های ساختمانی برای گرفتن پروژه و تمام کردن آن بود. چند روزی را برای همکاری با یکی از دوستان در منطقه پرند حضور داشتم. کارگران به سرعت در زمین‌های خاکی ساختمان می‌ساختند. بیابان را ساختمان‌های بلندمرتبه و بدقواره پر کرده بودند. جز کامیون و خاک و لودر هیچ چیز دیگری در آن منطقه دیده نمی‌شد. می‌گفتند پس از تمام شدن ساخت خانه‌ها امکانات به این منطقه می‌آید. داخل یکی از ساختمان‌ها متوجه وضعیت بد ساخت خانه‌ها شدم. دیوارها مثل کاغذی نازک بود که با با ضربه‌ای به لرزه می‌افتاد. با نامرغوب‌ترین مصالح سقف و ستون می‌زدند و نظارت درستی روی ساخت خانه‌ها نبود. یکی از پیمانکاران می‌گفت برای سود بیشتر مجبوریم از مصالح بزنیم و از مصالح بی کیفیت استفاده کنیم. آن شیوه کار کردن حالا خودش را نشان داد.»

با وقوع زلزله در غرب کشور و بالا رفتن قربانیان انگشت اتهام به سوی وزارت راه و شهرسازی دولت دهم رفته که اینگونه با جان مردم بازی کرده است.