خاطره جواد یحیوی از همکاری با احمدی‌نژاد در زمان شهردار بودنش
خاطره جواد یحیوی از همکاری با احمدی‌نژاد در زمان شهردار بودنش

یحیوی با ذکر خاطره‌ای از دوران شهردار بودن احمدی‌نژاد پرداخت و در همین خاطره از عدم علاقه‌اش به رئیس جمهور سابق کشور گفت. به گزارش هفت هنر، جواد یحیوی در گفتگو با تماشاگران به سالهای نه چندان دوری که محمود احمدی‌نژاد هنوز رئیس جمهور نشده بود سفر کرد و به خاطره‌ای از آن دوران پرداخت […]

یحیوی با ذکر خاطره‌ای از دوران شهردار بودن احمدی‌نژاد پرداخت و در همین خاطره از عدم علاقه‌اش به رئیس جمهور سابق کشور گفت. به گزارش هفت هنر، جواد یحیوی در گفتگو با تماشاگران به سالهای نه چندان دوری که محمود احمدی‌نژاد هنوز رئیس جمهور نشده بود سفر کرد و به خاطره‌ای از آن دوران پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

من با احمدی‌نژاد قبل از اینکه شهردار شود کار کرده بودم و او را می‌شناختم. از زمان شورای شهری که احمدی‌نژاد را به عنوان شهردار معرفی کرد. ما برای انتخابات آن شورا قرار بود در شبکه تهران یک برنامه بسازیم. آقای عطابخشی تهیه‌کننده آن برنامه بود. عطابخشی آمد گفت من مهمان‌های سیاسی و کارشناس‌ها را چه کنم؟ گفتند نمی‌خواهد تو کاری کنی، ما یک نفر را به تو معرفی می‌کنیم او می‌گوید با چه مهمانی درباره چه چیزی خرف بزنید. یعنی در حقیقت مهمان‌ها و سرفصل‌ها را آن شخص تعیین می‌کرد. یک روز تعطیل در اتاق نشسته بودیم، یکباره دیدیم در چارچوب در اتاق یک آقای {…} با یک کیف ایستاده. گفت من دکتر احمدی‌نژاد کارشناس این برنامه انتخاباتی هستم. لیست برنامه‌های که انتخابات شورای شهر را در شبکه تهران پیش می‌برد و فهرست مهمان‌ها و کارشناس‌هایش را احمدی‌نژاد تنظیم می‌کرد. بعد که برنامه تمام شد خیلی از آدم‌های همان لیست و خیلی از آدم‌هایی که آن برنامه آنها را ساپورت می‌کرد وارد شورای شهر شدند و مدتها بعد یک روز رفقا گفتند آن رفیقتان که برای آن برنامه به اتاقتان آمد شهردار تهران شد! کی؟ احمدی‌نژاد!