حسین محب اهری راهی بیمارستان شد
حسین محب اهری راهی بیمارستان شد

حسین محب اهری برای گذراندن یک دوره شیمی درمانی جدید مجدد راهی بیمارستان شد. به گزارش هفت هنر، حسین محب اهری بازیگر تلویزیون ؛ در خصوص بستری شدن مجدد در بیمارستان گفت: طی آزمایشاتی که تا به امروز انجام دادم پزشک معالجم یک دوره دو ماهه شیمی درمانی را برای من در نظر گرفتند که […]

حسین محب اهری برای گذراندن یک دوره شیمی درمانی جدید مجدد راهی بیمارستان شد.
به گزارش هفت هنر، حسین محب اهری بازیگر تلویزیون ؛ در خصوص بستری شدن مجدد در بیمارستان گفت: طی آزمایشاتی که تا به امروز انجام دادم پزشک معالجم یک دوره دو ماهه شیمی درمانی را برای من در نظر گرفتند که از دیروز آغاز شده است.

وی افزود: نتیجه آزمایشات مورد رضایت پزشک معالجم بوده و با گذراندن این دوره شیمی درمانی اگر مابقی آزمایشات و اسکن ها هم مثبت باشد برای پیوند مغز و استخوان به بیمارستان دیگری منتقل خواهم شد.