حسن معجونی اسفند با «شهر ما» می‌آید
حسن معجونی اسفند با «شهر ما» می‌آید

حسن معجونی قصد دارد نمایش «شهر ما» را به عنوان جدیدترین اثر گروه تئاتر «لیو» در اسفندماه سال جاری به صحنه ببرد.

حسن معجونی قصد دارد نمایش «شهر ما» را به عنوان جدیدترین اثر گروه تئاتر «لیو» در اسفندماه سال جاری به صحنه ببرد.

به گزارش تیتر هنر، حسن معجونی قصد دارد نمایش «شهر ما» را به عنوان جدیدترین اثر گروه تئاتر «لیو» در اسفند سال جاری به صحنه ببرد.

نمایش «شهر کوچک ما» نوشته تورنتون وایلدر که توسط زهرا طولابی ترجمه شده است، با دراماتورژی مهدی چاکری و با عنوان «شهر ما» به عنوان جدیدترین فعالیت گروه تئاتر «لیو» اجرا خواهد شد.

حسن معجونی کارگردان تئاتر و سرپرست گروه تئاتر «لیو» قصد دارد این اثر نمایشی را که مضمونی اجتماعی دارد، اسفندماه سال جاری به صحنه ببرد.