حسن اولاد، شاعر و نویسنده نام‌آشنای معاصر، صبح امروز به رحمت ایزدی پیوست.

حسن اولاد، شاعر و نویسنده نام‌آشنای معاصر، صبح امروز به رحمت ایزدی پیوست.
به گزارش هفت هنر، حسن اولاد، پیش از ظهر امروز ۵ فروردین ماه، بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.

غلامحسن اولاد، شاعر معاصر شیرازی، طی روزهای اخیر بر اثر بیماری در بیمارستان بستری بود و ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه در پی نتیجه بخش نبودن معالجات، دار فانی را وداع گفت.