حبیب کدام مصرع شعر «خرچنگ‌های مردابی» را اشتباه خواند و بعدا چه جوابی برای این اشتباه به شاعرش داد؟
حبیب کدام مصرع شعر «خرچنگ‌های مردابی» را اشتباه خواند و بعدا چه جوابی برای این اشتباه به شاعرش داد؟

هفت هنر- شعر «خرچنگ‌های مردابی» یکی از معروف‌ترین غزل‌های محمدعلی بهمنی است که بیشتر شهرت این غزل به اجرای حبیب محبیان برمی‌گردد. اما پس از اجرای این شعر توسط حبیب به دلیل خوانش اشتباه یک مصراع، بهمنی از این اشتباه ناراحت و دل‌چرکین شد. به اعتقاد خالق غزل، این اشتباه وزن و معنی مصرع را […]

هفت هنر- شعر «خرچنگ‌های مردابی» یکی از معروف‌ترین غزل‌های محمدعلی بهمنی است که بیشتر شهرت این غزل به اجرای حبیب محبیان برمی‌گردد.

اما پس از اجرای این شعر توسط حبیب به دلیل خوانش اشتباه یک مصراع، بهمنی از این اشتباه ناراحت و دل‌چرکین شد. به اعتقاد خالق غزل، این اشتباه وزن و معنی مصرع را تغییر داد است.

زنده‌یاد حبیب مصرع دوم بیت «رسیده‌ام به کمالی که جز اناالحق نیست/ کمالِ دار برای منِ کمال پرست» را با اضافه کردن یک «را» به این صورت خواند:« کمال دار را برای من کمال پرست» که کاملا معنی و وزن بیت را عوض کرد.

معنی بیت به سخن مشهور عارف نامی ایرانی،‌ منصور حلاج برمی‌گردد که ندای «اناالحق» سر داد و سرش بر بالای دار رفت. معنی شاعر این است: «به کمال یا مقامی رسیده‌ام که جز کمال «اناالحق» و مقام منصور حلاج نیست. این کمال برای من کمال پرست دار است» اما حبیب به جهت فهم اشتباه از این بیت، وزن و معنی را تخریب کرد.

بهمنی می‌گوید که از بابت این اشتباه به دلیل خراب شدن معنی و وزن شعر ناراحت است: «او می‌توانست از من این‌باره بپرسد یا اگر هم به من دسترسی نداشت، در همان حوالی خودش از یک شاعر سوال کند و بعد شعر را بخواند…»

بهمنی به دیدار چند سالش با حبیب اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد:« ما هر دو به جشن موسیقایی دعوت شده بودیم. با توجه به اینکه مراسم رسمی بود و فرصت چندانی برای سخن گفتن وجود نداشت به حبیب گفتم: « نمی‌شود تغییرش بدهی؟» که پاسخ داد:« این ترانه دیگر در حافظه‌ها ماندگار شده و قابل تغییر نیست.» من هم دیگر به او اصرار نکردم چون دیگر نمی‌شد آنچه در حافظه مردم ثبت شده است را تغییر داد.