اگر خودت را می‌خواهی به آدم هایی که در سطح بالا هستند نشان بدهی فراموش کن، آنها در هر حال به چشم حقارت به تو نگاه می‌کنند و اگر می‌خواهی خودت را به مردم سطح پایین نشان بدهی از این هم چشم بپوش، آن ها با حسرت به تو نگاه می‌کنند. جاه و مقام تو […]

اگر خودت را می‌خواهی به آدم هایی که در سطح بالا هستند نشان بدهی فراموش کن، آنها در هر حال به چشم حقارت به تو نگاه می‌کنند و اگر می‌خواهی خودت را به مردم سطح پایین نشان بدهی از این هم چشم بپوش، آن ها با حسرت به تو نگاه می‌کنند.
جاه و مقام تو را به جایی نمی‌رساند؛ تنها یک قلب گشاده است که باعث می‌شود تو در میان هر گروهی بتوانی جولان دهی…

📚 میچ آلبوم