جدال نویسنده مجموعه داستانی هری پاتر با طرفدارانش در توئیتر
جدال نویسنده مجموعه داستانی هری پاتر با طرفدارانش در توئیتر

جی. کی. رولینگ، نویسنده‌ی مجموعه داستان‌های هری پاتر در شبکه‌ی اجتماعی توئیتر با طرفدرانش شاخ به شاخ شده است.

جی. کی. رولینگ، نویسنده‌ی مجموعه داستان‌های هری پاتر در شبکه‌ی اجتماعی توئیتر با طرفدرانش شاخ به شاخ شده است.
به گزارش هفت هنر، اعتراض‌های جی. کی. رولینگ به سیاست‌های دونالد ترامپ ظاهراً به مذاق تعدادی از طرفداران رولینگ خوش نیامده است.
رولینگ در هفته‌های گذشته چندین بار نسبت به سیاست‌ها و اظهارنظرهای ترامپ واکنش نشان داده بود. طرفداران رولینگ در توئیتر او را تهدید کرده بودند که کتاب‌هایش را خواهند سوزاند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرفداران رولینگ در توئیت‌های خود از نویسنده‌ی مجموعه‌ی داستانی هری پاتر خواسته بودند که پایش را از گلیم سیاست بیرون بکشد.

رولینگ ظاهراً تصمیمی برای سکوت نگرفته است و به اعتراض‌هایش در فضای مجازی ادامه داده است.

یکی از خوانندگان رولینگ در توئیتی نوشته بود پس از ۱۷ سال طرفداری از رولینگ و مطالعه‌ی آثارش اخیراً همه‌ی کتاب‌های او را آتش زده است.

رولینگ در پاسخ به این خواننده به او حق داده و نوشته شما می‌توانید یک دختر را با کتاب‌هایی درباره‌ی قدرت و زوال یک حاکم خودرأی راهنمایی کنید ولی ظاهراً نمی‌توانید او را به فکر وا بدارید.»

این نخستین بار نیست که کتاب‌های رولینگ به آتش کشیده می‌َشود.

نهادهای مذهبی بعد از انتشار مجموعه‌های نخست از داستان‌های هری پاتر نویسنده‌ای آنها را متهم به ترویج جادوگری کردند که منجر به توقیف یک سری از آنها و همین‌طور سوزاندن برخی دیگر از آنها شد.

رولینگ از طریق توئیتر به بسیاری از طرفدارانش که قصد داشته‌اند کتاب‌های او را بسوزانند یا یا سوزانده‌اند واکنش‌های خشمگینانه‌ای نشان داده است.

او در پاسخ به یکی از آنها نوشته است «به نظر می‌رسد در دهه‌ی ۹۰ میلادی از خواب بلند شده‌ام.»

کسانی که به دخالت‌های سیاسی رولینگ معترض هستند عمدتاً شهروند انگلیسی به شمار می‌روند. یکی از آنها نوشته است ریاست‌جمهوری آمریکا به نویسنده‌ی انگلیسی چه ربطی دارد.

رولینگ نیز در پاسخ به او نوشته که ربط دارد چرا که از نظر او ترامپ فردی ناآگاه و ساده‌لوح است که فقط نوک دماغش را می‌بیند.