جایزه بهترین خواننده مرد سینمای بالیوود به خواننده سلام بمبئی رسید
جایزه بهترین خواننده مرد سینمای بالیوود به خواننده سلام بمبئی رسید

آربجیت سینگ یکی از خوانندگان ترانه های «سلام بمبئی» عنوان بهترین خواننده مرد سال را از مراسم گرفت.

آربجیت سینگ یکی از خوانندگان ترانه های «سلام بمبئی» عنوان بهترین خواننده مرد سال را از مراسم گرفت.

به گزارش خبرنگار هفت هنر آربجیت سینگ یکی از خوانندگان ترانه های «سلام بمبئی» عنوان بهترین خواننده مرد سال را از مراسم گرفت.

شب گذشته آریجیت سینک خواننده فیلم سلام بمبئی بهترین خواننده هند شناخته شد و جایزه فیلم فیر را از آن خود کرد.

‎محمود علی پخش کننده فیلم “سلام بمبئی” در هند در این مراسم حاضر شده و همراه آریجیت سینک خواننده فیلم سلام بمبئی بود.