تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌ها در پائیز سرد کشور/ «یتیم‌خانه ایران» پس از چند هفته به مرز نیم میلیارد رسید
تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌ها در پائیز سرد کشور/ «یتیم‌خانه ایران» پس از چند هفته به مرز نیم میلیارد رسید

سرما و یخ بندان اقبال مخاطب رادر هفته گذشته نسبت به فیلم‌های سینمایی کمتر کرد اما در این میان هنوز مخاطبان به فیلم‌های با موضوعات اجتماعی و تاریخی توجه نشان دادند.

سرما و یخ بندان اقبال مخاطب رادر هفته گذشته نسبت به فیلم‌های سینمایی کمتر کرد اما در این میان هنوز مخاطبان به فیلم‌های با موضوعات اجتماعی و تاریخی توجه نشان دادند.

به گزارش هفت هنر، سینماها در هفته گذشته به دلیل برف و سرما با اقبال کمتری مواجه شد اما در این میان فیلم ها با موضوع اجتماعی و تاریخی باز هم نظر مخاطبان را بیش از دیگر فیلم ها به خود جلب کرد.

علی سرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران درباره فروش فیلم های این دفتر توضیح داد: فیلم سینمایی فروشنده در چند سالن بعد از سانس موظف اکران است و هم اینک به فروش ۱۵ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان دست یافت. فیلم سینمایی «نیمه شب اتفاق افتاد» به فروش ۱میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسید و فیلم «متولد ۶۵» به فروش ۸۳۰ میلیون رسید. و فیلم «یتیم خانه ایران» توانست به فروش ۴۷۵ میلیون تومان دست یابد که با فروش امشب از نیم میلیارد هم عبور می کند.

فیاض هوشیار مدیر پخش سیمای مهر درباره فروش «سیانور» گفت: فیلم سینمایی «سیانور» وارد هفته ششم شد و تاکنون به فروش ۲ میلیاردو ۲۹۰ میلیون تومان رسید. این فیلم در تهران به فروش ۱ میلیارد و ۵۱۲ میلیون تومان و در شهرستان به فروش ۷۷۸ میلیون تومان رسید.

حبیب اسماعیلی مدیرعامل دفتر پخش رسانه فیلمسازان مولود درباره فروش فیلم سینمایی «مشکل گیتی» گفت: روز اول برخی از سینماها از جمله سینما ملت به دلیل عدم اطلاع رسانی درست فیلم را اکران نکردند. این فیلم هم اینک در ۲۰ سالن اکران شده و به فروش ۴۰ میلیون تومان در تهران دست یافته است.

بنابراین گزارش، محمدرضا صابری و محمدحسین قاسمی به دلیل حضور فیلم «نفس» در آسیا پاسفیک در ایران حضور ندارند وآمار دقیقی از فروش فیلم «نفس» نداریم. براساس فروش مکانیزه فیلم «نفس» به فروش نفس۴۱۳میلیون و ۲۶۷ هزار تومان دست یافته و «آس و پاس» نیز به فروش ۱میلیارد و ۸۷۹میلیون و ۹۳۱ هزار تومان دست یافت.