بیش از ۹ میلیون بی سواد در کشور
بیش از ۹ میلیون بی سواد در کشور

معاون آموزشی نهضت سوادآموزی با بیان اینکه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیسواد در کشور وجود دارد گفت :میزان با سوادی در کشور ۵/۸۵ درصد است .

معاون آموزشی نهضت سوادآموزی با بیان اینکه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیسواد در کشور وجود دارد گفت :میزان با سوادی در کشور ۵/۸۵ درصد است .

به گزارش هفت هنر محمد مهدی زاده چهارشنبه شب در حاشیه اختتامیه جشنواره سواد و صعود میناب اظهار کرد: بسیاری از کشورها در حال ریشه کنی بیسوادی هستند زیرا در ملاک توسعه، ‘درصد باسوادی’ و ‘عمق سواد’ اهمیت دارد.
وی افزود :طبق سرشماری سال ۹۰ ، میزان با سوادی در کشور ۵/۸۵ درصد و تعداد بیسوادان ۹ میلیون ۸۰۰ هزار نفر است که از این تعداد ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر گروه هدف و زیر ۵۰ سال بودند .
معاون آموزشی نهضت سوادآموزی خاطر نشان کرد : اکنون یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر بیسواد زیر ۵۰ سال وجود دارد که ۸۵۰ هزار نفر بطور کامل شناسایی و بقیه هم در حال پالایش هستند .
مهدی زاده ادامه داد: بیش از ۶۰ هزار آموزش دهنده در کشور با نهضت سواد آموزی همکاری می کنند و پیش بینی می شود ظرف دو سال آینده میزان بیسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به صفر برسد .