بیش از یک میلیون نسخه در نمایشگاه مجازی کتاب تهران فروش رفت
بیش از یک میلیون نسخه در نمایشگاه مجازی کتاب تهران فروش رفت

فروش نمایشگاه مجازی کتاب تهران، مرز یک میلیون نسخه را رد کرد که در قالب حدود ۱۹۱ هزار سفارش بوده است.

فروش نمایشگاه مجازی کتاب تهران، مرز یک میلیون نسخه را رد کرد که در قالب حدود ۱۹۱ هزار سفارش بوده است.

به گزارش تیتر هنر، با باقی ماندن یک روز از نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، تاکنون یک میلیون و ۸۱ هزار و ۴۱۶ نسخه کتاب به ارزش ۵۶۳ میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۳۸ ریال به فروش رسیده است.

آمارهای نمایشگاه مجازی کتاب تهران نشان می‌دهد که تعداد کل سفارش‌ها در ۹ روز، ۱۹۰ هزار و ۹۸۴ مورد بوده است.

نخستین نمایشگاه کتاب تهران تا ساعت ۲۴ امروز (جمعه ۱۰ بهمن) در سامانه tehranbookfair.ir ادامه خواهد داشت.