به خاطر موضوع اجتماعی، پریا را قبول کردم
به خاطر موضوع اجتماعی، پریا را قبول کردم

بازیگر سریال پریا گفت: اصلی ترین و مهترین دلیلی که حضور در “پریا” را قبول کردم به خاطر موضوع اجتماعی این سریال بود.

بازیگر سریال پریا گفت: اصلی ترین و مهترین دلیلی که حضور در “پریا” را قبول کردم به خاطر موضوع اجتماعی این سریال بود.

به گزارش هفت هنر، افسانه بایگان بازیگر نقش نیره در سریال تلویزیونی “پریا” گفت: اصلی ترین و مهترین دلیلی که حضور در سریال “پریا” را قبول کردم فقط و فقط به خاطر موضوع اجتماعی این سریال بود به این معنی که این سریال درباره بیماری صحبت می کند که تاکنون درباره آن با عنوان “اسمشو نبر” صحبت می شد.
وی ادامه داد: درباره بیماری ایدز که سریال “پریا” به آن پرداخته تاکنون کار داستانی قوی نداشتیم و این موضوع در خانواده ها به یک بحث و گفت و گوی چالشی تبدیل نشده بود.
بایگان تصریح کرد: سریال “پریا” وظیفه خود را در زمینه پرداختن به این بیماری انجام داده و تنها علت حضور بنده در این پروژه هم همین موضوع بوده است.
بازیگر سریال “روز حسرت” با اشاره به بازخوردهایی که از پخش سریال “پریا” به دست آورده توضیح داد: از مخاطبان بازخوردهای بسیار خوبی گرفته ایم و طبق چیزی که من می بینیم این کار کاملا دارد به نتیجه می رسد چرا که مردم با آن به خوبی ارتباط برقرار کرده اند و این موضوع تفکر برانگیز است.
وی خاطرنشان کرد: مردم درباره سریال “پریا” مدام از من سوال می کنند که داستان آن در نهایت چه می شود و موضوعات مربوط به ایدز و اعتیاد که در این اثر وجود دارد به کجا می رسد که این موضوع بیانگر این است که “پریا” مردم را به قلاب خود گرفته است.