نمایشگاه وقتی کسی نیست از آثار نقاشی فرشته خالقی در نگارخانه نگر در حال برگزاری است.

نمایشگاه وقتی کسی نیست  از آثار نقاشی فرشته خالقی در نگارخانه نگر در حال برگزاری است.

به گزارش هفت هنر، این هنرمند آثاری از نقاشی های خود را با نام «وقتی کسی نیست» در نگار خانه نگر بر پا کرده است. در این مجموعه مخاطب با فضاهایی خالی از انسان مواجه می شود که در عین حال حضور شاید نه خیلی دور انسان به واسطه فرم های به کار رفته ملموس است.

فرشته خالقی متولد ۱۳۶۹، تهران و دوره طراحی کلاس های آزاد پردیس دانشگاه تهران را گذرانده است. شرکت در چندین نمایشگاه گروهی از سوابق و فعالیت های هنری وی به شمار می رود.

این نمایشگاه از ۸ تا ۱۳ مرداد ساعت ۱۶ الی ۲۰ در حال برگزاری است.