نشست علمی بررسی و نقد کتاب “گروه جریان‌های فکری جهان اسلام” با حضور غلامرضا کاشی، سیدعلیرضا بهشتی و عباس منوچهری برگزار می‌شود.

نشست علمی بررسی و نقد کتاب “گروه جریان‌های فکری جهان اسلام” با حضور غلامرضا کاشی، سیدعلیرضا بهشتی و عباس منوچهری برگزار می‌شود.

به گزارش هفت هنر نشست علمی بررسی و نقد کتاب “گروه جریان‌های فکری جهان اسلام” با موضوع فراسوی رنج و رویا با حضور غلامرضا کاشی، سیدعلیرضا بهشتی و عباس منوچهری (مؤلف کتاب) برگزار می‌شود.

این نشست روز چهارشنبه ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶ الی ۱۸ در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار شده و علاقمندان می‌توانند به رایگان در آن شرکت کنند.