برندگان جشنواره فیلم فجر ۹۷ چقدر جایزه نقدی بردند؟
برندگان جشنواره فیلم فجر ۹۷ چقدر جایزه نقدی بردند؟

دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با حضور در برنامه سینمایی هفت حضور درباره میزبان جوایز نقدی برندگان توضیحاتی ارائه داد. به گزارش تیترهنر، داروغه زاده با اشاره به جوایز نقدی جشنواره گفت: برای جوایز اصلی مبلغ ۲۵ میلیون تومان و بخش‌های دیگر ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اما برای سینماگران […]

دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با حضور در برنامه سینمایی هفت حضور درباره میزبان جوایز نقدی برندگان توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش تیترهنر، داروغه زاده با اشاره به جوایز نقدی جشنواره گفت: برای جوایز اصلی مبلغ ۲۵ میلیون تومان و بخش‌های دیگر ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اما برای سینماگران ما سیمرغ مهمتر از جایزه نقدی است.

این ارقام در حالی گفته می‌شود که میزان جوایز به نسبت دوره‌های گذشته تفاوت چندانی نکرده و به میزان رشد تورم در کشور رشد نداشته است.