برخورد جدی با متهم پرونده شایعه سازی علیه جمشید مشایخی
برخورد جدی با متهم پرونده شایعه سازی علیه جمشید مشایخی

مهران خضراعی وکیل جمشید مشایخی گفت: تا به حال جمشید مشایخى را براى طرح شکایت اینگونه مصمم ندیده بودم.

مهران خضراعی وکیل جمشید مشایخی گفت: تا به حال جمشید مشایخى را براى طرح شکایت اینگونه مصمم ندیده بودم.

مهرداد خضراعی وکیل استاد جمشید مشایخی، خبر شکایت “جمشید مشایخی” از افرادی که شایعه فوت وی را منتشر نموده اند را تایید کرد و گفت: صبح امروز جمشید مشایخی بازیگر سینمای ایران با حضور در دفتر وکالت و امضاء وکالتنامه دادگسترى رسماً از من و برادرم مهران خضراعی خواست تا با شدت تمام این شکایت را پیگیرى نماییم.

مهران خضراعی از دیگر وکلای جمشید مشایخی گفت: تا به حال استاد مشایخى را براى طرح شکایت اینگونه مصمم ندیده بودم.

مهران خضراعى با اشاره به طرح شکایت مشایخی خاطرنشان کرد: این شکایت مطرح شده و با متهم بدون تعارف برخورد خواهیم کرد.