نتیجه شمارش آرای فیلم‌های نمایش داده شده در روز دهم جشنواره فیلم فجر توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد. به گزارش هفت هنر، فهرست فیلم‌ها بدون اولویت «آباجان»، «بیست و یک روز بعد»، «بدون تاریخ، بدون امضاء»، «ماجرای نیمروز» و «خوب، بد، جلف» است. علاوه بر این به […]

نتیجه شمارش آرای فیلم‌های نمایش داده شده در روز دهم جشنواره فیلم فجر توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

به گزارش هفت هنر، فهرست فیلم‌ها بدون اولویت «آباجان»، «بیست و یک روز بعد»، «بدون تاریخ، بدون امضاء»، «ماجرای نیمروز» و «خوب، بد، جلف» است.

علاوه بر این به اطلاع می‌رسد هر شب پس از شمارش آراء، با حضور رییس و نمایندگان اجرایی ستاد انتخاب فیلم برگزیده، سه برگ رأی به قید قرعه استخراج و از طریق تلفن‌های درج شده، به صاحبان هر یک از برگه‌ها، یک سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.